234 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 4, Quận 3

<Choe House

Điạ chỉ : 234 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 4, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại : 0122 88 777 92Bản đồ đến shop


View Larger Map